TENIS ZAKOPANE

Zapraszamy do hali tenisowej zlokalizowanej przy naszych pensjonatach. Nocując u nas, halę tenisową masz na wyciągnięcie ręki.

Hala Tenisowa

Adres:
Zespół Pensjonatów Dolina Białego
(za pensjonatem Biały Potok)
ul. Droga do Białego 7

godziny otwarcia: 8:00 - 22:00
pojemność hali: 1 kort tenisowy
parking: bezpłatny dla korzystających z hali


Rezerwacja bezpośrednia tel. 602 786 915

Możliwość nauki oraz gry pod okiem

Profesjonalnego instruktora w tenisa ziemnego

Osiągnięcia instruktora:

  • Wicemistrz Polski 1982 r.
  • Zwycięzca GRAND PRIX Polski Seniorów oraz międzynarodowych turniejów w Dreźnie oraz Płowdiw
  • Członek kadry narodowej VALERIO, GALEA, DAVIS CUB

Cennik korzystania z usług krytej hali tenisowej:

Goście mieszkający w obiektach spółki POLSKIE TATRY S.A.

60 zł/ godz.

Pracownicy spółki POLSKIE TATRY S.A.

60 zł/ godz.

Mieszkańcy powiatu tatrzańskiego.

85 zł/ godz.

Goście z Polski i świata.

100 zł/ godz.

Karnet – 10 wejść + 1 godzina gratis.

860 zł/ godz.

Na hali świadczone są dodatkowe usługi:

  1. lekcja tenisa/ sparing partner – 80 zł/godzinę
  2. wynajem rakiety – 10 zł/godzinę
  3. naciąganie rakiety ( rakieta posiada naciąg) – 40 zł/rakieta
  4. naciąg tenisowy – od 50 zł/rakietę (w zależności od jakości naciągu)

W każdym przypadku istnieje konieczność wcześniejszej rezerwacji hali.

Regulamin korzystania z hali tenisowej

Informacje ogólne

1. Właścicielem hali tenisowej w Zakopanem, ul. Droga do Białego 7c jest spółka POLSKIE TATRY SA.
2. Hala tenisowa jest obiektem sportowo-rekreacyjnym.
3. Właściciel zapewnia obsługę kortu na hali tenisowej, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń hali tenisowej oraz pobiera opłatę za korzystanie z kortów tenisowych.
4. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z hali tenisowej oraz postępowania na jej terenie.
5. Każdy kto przebywa na terenie hali tenisowej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
6. Korzystający z kortu na hali tenisowej oświadcza, że nie posiada przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Właściciel hali tenisowej nie jest zobowiązany do sprawdzania niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu. Korzystający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Zasady korzystania

1. Hala tenisowa czynna jest codziennie od godz. 07.00 do godz. 24.00
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację pracy hali tenisowej, z ramienia spółki POLSKIE TATRY SA, jest Pan Alfred Chrobok.
3. Z hali mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
4. Z hali tenisowej nie mogą korzystać osoby:
a. których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
b. będące pod wpływem środków odurzających,
c. z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Obowiązkiem osób korzystających z hali jest:
a. założenie zmiennego, czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali tenisowej zabrudzeń obuwia sportowego o gładkiej powierzchni,
b. przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.,
c. utrzymywanie czystości i porządku na terenie hali tenisowej.
6. Przebywającym na terenie hali nie wolno:
a. palić papierosów, pić alkoholu, stosować środków odurzających,
b. wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,
c. korzystać z wyposażenia hali tenisowej w sposób zagrażający bezpieczeństwu.

Rezerwacja i opłaty za korzystanie z hali tenisowej

1. Wejście na halę odbywa się na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji oraz opłaty uiszczonej w całości.
2. Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu 602 786 915.
3. Aktualny cennik wejść na halę tenisową dostępny jest na stronie internetowej https://www.telimenazakopane.pl/halatenisowa/index.html, w recepcji Zespołu Pensjonatów Dolina Białego oraz w recepcji hali tenisowej.
4. Opłata wejść na halę tenisową uiszczana jest w recepcji Zespołu Pensjonatów Dolina Białego.

Mając na względzie Państwa komfort i bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo naszych Pracowników, na terenie hali tenisowej, wdrożyliśmy odpowiednie procedury obowiązujące podczas pandemii Covid-19. Zostały one stworzone w oparciu o bieżące wytyczne Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Bardzo prosimy o ich akceptację oraz postępowanie zgodnie z nimi. Dziękujemy. 

Procedury obowiązujące na hali tenisowej podczas pandemii Covid-19

1. Osoby przychodzące na kort, na wyznaczoną, zarezerwowaną wcześniej godzinę, potwierdzają swoim przybyciem, iż:
- nie wykazują oznak choroby takich jak kaszel, duszności, utrata smaku i węchu oraz problemy z oddychaniem,
- nie mieli bezpośredniego kontaktu z osobą zarażoną na Covid-19,
- nie przebywają na kwarantannie.
2. W przypadku dokonania wcześniejszej rezerwacji i pojawieniu się jakichkolwiek z ww oznak należy bezwzględnie zrezygnować z pojawienia się na korcie i telefonicznie anulować rezerwację kortu.
3. Osoby wchodzące i opuszczające halę tenisową zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
4. Obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa do momentu dotarcia do kortu. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie zasłonić twarz.
5. Nie ma obowiązku zasłaniania twarzy przebywając na korcie.
6. W trakcie przebywania na korcie należy zachować dystans społeczny 2 metrów.
7. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania sobie ręki” po grze. Można ją zastąpić np. skinieniem głową.
8. Obowiązuje zakaz wchodzenia na kort i przebywania na nim osób towarzyszących, nie uczestniczących w grze.
9. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu – nie gromadzenie się.
10. Prosimy o bezdyskusyjną akceptację wytycznych i stosowanie się do zasad. 

Rezerwacja bezpośrednia tel. 602 786 915

lub recepcja Pensjonatu Biały Potok tel. 18 20 143 80

ZESPÓŁ PENSJONATÓW

Kompleks składający się z pensjonatu Biały Potok ***, Pensjonatu Telimena *** oraz kameralnej i historycznej Willi Pan Tadeusz. Położony w zacisznej części Zakopanego w otoczeniu lasu, potoku górskiego, w wyjątkowej scenerii a zarazem w niewielkiej odległości od centrum (ul. Krupówki ok. 15 minut).

Adres:

Zespół Pensjonatów
Dolina Białego *** 
ul. Droga do Białego 7
34-500 Zakopane

Kontakt:

bialypotok@polskietatry.pl
Tel. 18 20 20 135, 698 665 235 

Made with ‌

Drag and Drop Website Builder